Názory

Rizika a záludnosti přestupových smluv

Následující článek se pravda netýká přímo Slavie, přesto věříme, že ho shledáte neméně zajímavým. S koncem přestupového období (a že to letošní bylo hodně bláznivé) totiž neuškodí, když nějakou tu chvilku budeme věnovat přestupům i z trochu jiného, netradičního hlediska. Hlediska právního. Přestup totiž není jen o tom, že hráč přejde z klubu A do klubu B, ale je to obvykle komplikovaná a složitá transakce, která v sobě může skýtat hned několik právních úskalí. Na následujících řádcích se tak společně podívejme na pár otázek, které vás v souvislosti s přestupy již možná napadly. 

Na první dobrou se možná řekne, že nějak přehnaně zabíhat do právní roviny je u sjednávání přestupu vlastně zbytečné. Však si stačí pokrýt jen těch pár základních náležitostí a zbytek se vždy nějak podaří dohodnout. Nicméně kluby možná až příliš často spoléhají na zaběhlou praxi v duchu hesla „přece nepůjdeme proti sobě“, což je v kontrastu s tím, že většina z nich je životně závislá právě na exportu hráčů (snad krom pražských „S“, i když ani ony nechtějí jistě zbytečně přijít o peníze).

Pravdou je, že byť se v době vyjednávání přestupu může hrozba potenciálního sporu jevit pouze jako teoretická, není radno ji dopředu vylučovat. Tím spíše v momentě, kdy je přestupová smlouva přímo v rozporu s případnými regulemi FIFA či dokonce zákonem. Samozřejmě pak platí, že čím vágněji a neurčitěji bude transferová smlouva napsána, tím vleklejší, náročnější a především finančně nákladnější budou případné vyvstalé spory. A aniž bychom chtěli něco přivolávat, pro některé kluby by například zneplatnění dohodnuté přestupové částky a s tím související nutnost jejího částečného vrácení mohlo mít až likvidační charakter.

A tak i když přestup hráče vskutku může být banální transakcí, pro jejíž dostatečné smluvní pokrytí bude stačit stránka, možná dvě, v praxi lze podobný přístup vidět spíše na amatérské úrovni (i když ani tam už leckdy ne). Na té profesionální již kluby mnohem více spekulují, sjednávají si mezi sebou různé formy podmíněných nebo nepodmíněných složek odměny či jinak modifikují vzájemná práva a povinnosti. A zde již přestává kusý dokument stačit.

Přestup? Co je to přestup?

Ostatně, položili jste si někdy třeba otázku, co je to vlastně přestup? Může se to zdát jasné, avšak nahlédneme-li do sbírky rozhodnutí DRS (Rozhodčí komora FIFA) či CAS (Mezinárodní sportovní arbitráž v Lausanne), zjistíme, že se o tak triviální záležitost mnohdy nejedná. Příkladů najdeme mnoho, zmínit hned na úvod můžeme ten vůbec nejpropíranější - přestup Neymara. Jak jste asi ve sdělovacích prostředcích postřehli, Neymar měl v úmyslu se nejprve vykoupit ze své hráčské smlouvy s Barcelonou a následně již jako volný hráč přejít do PSG. V mysli nám pak vyvstává otázka, zda lze v těchto případech stále hovořit o přestupu jako takovém, či nikoliv.

Možná si řeknete, že je to vlastně jedno, však hráč již tak jako tak pózuje se svým novým dresem před novináři a zároveň nepřichází zkrátka ani klub, ze kterého odchází, jelikož účetní nadšeně hlásí, že vše je v nejlepším pořádku. Jenže teď si představte, že si jiný klub, totiž ten, kde byl hráč ještě předtím, nárokuje svůj platně dohodnutý procentuální podíl z dalšího přestupu. Z jaké částky by se měl tento podíl počítat? Pokud tedy vlastně připustíme, že vůbec z nějaké. Měl by mít v takovém případě dřívější klub nárok na svůj podíl ze všech částek, které vypovězený klub obdrží (zdánlivě nesouvisející či jinak skryté platby, smluvní pokuty, náhrada škody atd.)?

Nejde však jen o jednostranná ukončování smluv, situace může být leckdy i mnohem zamotanější. Tak jako například v případě ruského reprezentanta Glušakova, kterého jeho tehdejší klub Lokomotiv Moskva uvolnil do Rostovu zdarma s tím, že Glušakov podepsal jen krátkodobou smlouvu a následně znovu podepsal v tradičním moskevském klubu. Šlo tak de facto o předem domluvené krátkodobé hostování, leč zastřené za účelem vyhnutí se povinnosti platit podíl z přestupu.  

Na druhou stranu, jak CAS v minulosti dovodil, jako přestup se v mezích přestupové smlouvy dá v některých případech interpretovat i právě hostování, a to nezastřené. I v takovém případě totiž hráč přechází z klubu B do klubu C, čímž je při určitém (vágním) znění ve smlouvě tzv. sell-on klauzule taktéž aktivována, což má nakonec podobný následek jako zamýšlel Lokomotiv v případě Glušakova – podíl se počítá jen z částky za první hostování a nikoliv již z dalšího trvalého přestupu.

V šírší souvislosti lze zmínit i přestup Pavla Nedvěda do Lazia, což je pravda již nějaký ten pátek, ale možná jej ještě mnozí máte stále v paměti. Pro pořádek připomeňme, že tehdy Sparta využila situace, kdy její tehdejší vlastník Alexander Rezeš vlastnil krom jiného i fotbalový klub z Košic. Nebylo tak nic jednoduššího než budoucího držitele Zlatého míče nejprve za symbolickou částku fingovaně poslat k bývalým hranicím ČSR, aby pak k oficiálnímu přesunu do Lazia došlo právě až z FC Košice. Namísto očekávaných desítek miliónů, na které si bývalý Nedvědův klub Plzeň brousil zuby, mu tak zůstaly jen oči pro pláč – letenští si stáli za svým, že rozhodující byl přece ten prvotní přestup na Slovensko. Vše se nakonec dobralo svého spravedlivého konce; Plzeň se svých miliónů dočkala, ale stálo ji to, resp. spíše její činovníky, mnoho nervů, času a peněz při dlouhých letech tahanic u rozhodujících orgánů.

Dejte nám raději hráče, nechceme platit ten podíl z přestupu

Na podíl z dalšího přestupu, respektive na rozhodnou přestupovou částku, ze které se tento podíl má počítat, lze nahlížet ještě z jiné perspektivy. Často totiž může nastat situace, kdy je celkový příjem klubu z prodeje hráče v konečném důsledku složen z celé řady dílčích plateb a ve smlouvě definovaná přestupová částka tvoří jen jeho zlomek. Jako příklad můžeme uvést různé formy výkonnostních bonusů (odehrané minuty, starty v reprezentaci či vstřelené góly), budoucí příjmy z případného dalšího prodeje hráče atp. O stanovení výše protiplnění za přestup v případě komplexnějších transferů zahrnujících třeba hráčské kompenzace ani nemluvě. Však si stačí vzpomenout na situaci, kdy Slavia kupovala za určitou částku Adama Hlouška a k tomu Jablonci přihodila dva mladé talenty. Jak v praxi spočítat hodnotu takovéhoto přestupu? Jakou cenu mají tito talenti? Kdo ji určí? A má se s hodnotou těchto talentů vlastně vůbec nějak kalkulovat?

Ostatně, v diskuzích dnes často slávističtí fanoušci skloňují, zda by nešlo raději horké přestupové zboží Simona Deliho po vzoru zámořských soutěží vyměnit za nějakého hráče namísto prodeje za horentní sumu, na které by výrazně participoval letenský rival sešívaných, jehož rudý dres Deli dříve oblékal. Pravdou zůstává, že výše zmíněný postup by de facto zcela znehodnocoval institut podílu z dalšího prodeje, neboť by v principu platilo, že by ho šlo takto vždy jednoduše obcházet. Komu by se koneckonců chtělo vyplácet původnímu klubu procentuální podíl ze stamiliónů, když by samotná vyplacená částka byla pouze miliónů deset? A že jsem současně dostal bezplatně tři mladé reprezentanty v hodnotě devadesáti milionů? To přeci nehraje roli, ne? Tak dlouho by se mezi sebou činovníci handrkovali, až by na tom nakonec byli všichni tratní… a zbytečně.

Prodáme, ale budeme si ho moci koupit kdykoliv zpět, to je fér ne?

Živná půda pro spory leží i v další časté smluvní praxi - právu zpětného odkupu hráče. Princip je relativně prostý: prodám svého hráče pod cenou, přičemž jako protiplnění za nižší cenu si „koupím“ právo vzít si tohoto hráče v příštích letech za předem určených podmínek zpět. Nasnadě je přirovnání k běžnému burzovnímu obchodování s opcemi, kdy se v daném případě spekuluje o budoucím růstu hodnoty hráče. Pak ale nastane situace, která by na burze možná nebyla – hráč řekne jednoduše ne. Že může jít o věc plně reálnou ostatně dokazuje například sága ohledně přestupu Jana Sýkory, kdy se budoucí slávista vyjádřil, že by do Sparty, která na něj toto právo měla, jednoduše jít nechtěl.

Jako logické řešení se pro prodávající klub nabízí ujednání opce i s hráčem, tak jako to dle vyjádření Jaroslava Tvrdíka udělala nedávno Slavia s Liborem Holíkem. Pouhý obecný souhlas hráče, kdy se vlastně zavazuje k tomu, aby se „na zavolání“ vrátil do svého mateřského klubu, však může být značně právně problematický. Hráč totiž vystupuje vůči klubu jako slabší strana, podobně jako například zaměstnanec vůči svému zaměstnavateli. Tento obecný souhlas tak může být v konečném důsledku právně nevymahatelný jednak z důvodu rozporu s obecným právem, tak ale i s regulemi FIFA, které jednostranné opce vidí jako problematické i v případě, kdy hráč jen podepisuje smlouvu s jedním klubem třeba na dva roky s roční opcí na prodloužení ze strany klubu.

Praktický důsledek pro prodávající klub v případě následného nesouhlasu hráče se zpětným přestupem tak spočívá nejen ve ztrátě hráče, ale ve svém důsledku i peněz, o které si tento klub dříve dobrovolně zkrátil přestupovou částku (výměnou za právo zpětného odkupu). Kluby by si tak měly bedlivě hlídat, aby případné ujednání o souhlasu splňovalo všechna kritéria zmíněná v rozhodnutích CAS. Jako příklad lze zejména zmínit, aby měl hráč zajištěno, že se mu v případě „nuceného“ přestupu zpět nezhorší, ba spíše znatelně vylepší podmínky oproti situaci, kdy by žádné ujednání o zpětném přestupu nebylo. I tak však může být vymahatelnost takovéhoto souhlasu diskutabilní.

Jak se vyhnout potížím?

Problematika přestupů v sobě samozřejmě zahrnuje mnoho dalších úskalí, která tento stručný text ponechává stranou. Jde třeba o právo prodávajícího klubu ovlivňovat nasazování hráče do zápasů kupujícího klubu nebo jiná ujednání mnohdy balancující za hranou obecného práva či fotbalových předpisů. Faktem zůstává, že snaha o postihnutí všech možných problematických témat v transferové smlouvě by s přehledem vydala na vydatnější odbornou publikaci, což jednoznačně ukazuje, že jde o fenomén zasluhující větší pozornost.

Stejně jako v životě, i ve fotbale pak platí, že je vždy snažší problémům předcházet, než se je pak snažit komplikovaně řešit. Kluby by tak měly dbát na to, aby měly v zásobě dostatečně kvalitní přestupovou smlouvu, která může stranám zajistit komfort spočívající nejenom v komplexním a jednoznačném nastavení vzájemných práv a povinností, ale především ušetřit nemálo času a finančních prostředků. Tedy něčeho, co by kluby (i pro dobro fanoušků) měly investovat do toho, co je vlastně smyslem jejich existence. Přínosu fotbalové radosti.

Tomáš Landa & Daniel Pospíšil

JŠK, advokátní kancelář

http://www.jsk.cz/

https://www.facebook.com/sportapravo/

https://twitter.com/sportovni_pravo

https://cz.linkedin.com/company/johnson-astn-krama-k-advok-tn-kancel-s-r-o-

 Výsledek obrázku pro JŠK

Komentáře (28)

Přidávat komentáře mohou pouze přihlášení a registrovaní uživatelé. Přihlašte se zde

 1. Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

  qwertz0099   před 9 měsíci 06.09.2017 15:54 |  
  7 3

  Skvělý článek.

 2. Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

  Jachym   před 9 měsíci 06.09.2017 16:23 |  
  2 0

  Popravdě řečeno bych od právníků ani nečekal, že by doporučovali pro prodej hráče jednoduchou a jednoznačnou smlouvu:-)) V praxi je prý takový postup (smlouvy o jedné dvou stranách) vidět jen na amatérské úrovni. Nedávno jsem četl knihu o českobudějovickém fotbalu a tam je kopie smlouvy o přestupu Karla Poborského z Dynama Č.B. do Žižkova. Měla 5 bodů na stránce A1. Ale zase na druhé straně je fakt, že ačkoli je Dynamo formálně profesionálním klubem, fotbal se tam opravdu dodnes dělá spíše na amatérské úrovni:-)

  • Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

   Hojik   před 9 měsíci 06.09.2017 17:38 |  
   2 0

   A1 formát to asi nebyl . :)

   • Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

    Jachym   před 9 měsíci 06.09.2017 17:43 |  
    2 0

    No jasně, byla to čtyřka a já mám za pět :-)

  • Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

   martyni (přítel SN)   před 9 měsíci 06.09.2017 17:42 |  
   0 0

   Ha... no pravnici by měli radit, aby smlouva byla jednoznacna:), to je uplnej zaklad toho, co pravnik pro tebe muze udelat. Jestli jednoducha, to je otázka, zalezi, co všechno potrebujes ve smlouve upravit. Asi mělo byt receno, ze je dobre myslet i na to, jak tvůj smluvni partner bude chtit v budoucnosti obejit ustanovení o podílu z dalšího prestupu.

   • Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

    Jachym   před 9 měsíci 06.09.2017 17:49 |  
    0 0

    No jo, ale představ si, že by všechno bylo jednoznačné a jednoduché, nebyly by spory a rozdílné výklady...:-) Práce pro právníky by významně ubylo...

    • Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

     martyni (přítel SN)   před 9 měsíci 06.09.2017 17:52 |  
     0 0

     O to se my pravnici nebojime.. :)))) Ostatne myslim, ze život je sam nekdy dostatecne slozity na to, abychom další komplikace měli způsobovat my.. ale ze to tak berou všichni kolegove, za to ruku do ohne nedam..:).

     • Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

      Jachym   před 9 měsíci 06.09.2017 17:59 |  
      0 0

      :-)) Je vidět, že si zde budu muset dát pozor na nejapné žerty vůči této profesní skupině...

      • Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

       martyni (přítel SN)   před 9 měsíci 07.09.2017 10:31 |  
       0 0

       :))) presne, vaz slova!:)

     • Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

      tomblesk   před 9 měsíci 07.09.2017 03:41 |  
      1 3

      Právo - tedy něco jako psaná pravidla - víme jak vypadá, když to dělají právníci v pseudoprávním státě /Čapí hnízdo + Rath + Nagyová + Janoušek a k tomu bonus brexit jako příklad stačí/ vše je podřízeno mediálnímu divadlu , zájmům byznysu AJETO. V době, kdy dělali legislativu aparátčíci - neodborníci z práva obojetného /všehoschopného/ - moc bordelů nebylo a to ani zdaleka takových jako je dnes. Jen to vzali do ruky právní modeláři, instalatéři či kutilové a nosiči práporů v jednom pod rouškou JUDr. / dal bych jim titul masketérů PUDr. bez nároku na palmáre / to jest akce známá jako reforma po linii Havel + Motejl + Rychetský + Pospíšil a jeho občanský zákoník + démokrácie a její rádoby démograti/ a máme výsledek. Není to nic jiného než další pokus o sociální inženýrství, kterých v Česku už snad bylo dost. Než si tohle uvědomíme, tak si nás ten pan Pábiš koupí všechny do jednoho eseróčka. A bude to kurvahošigutentag, že nějaké přestupní smlouvy budou tady už jen pro srandu - pokud nějaká ještě bude ....My zdejší poslední zoufalci tady budeme citovat Nerudu: "My, jak lvové bijem o mříže" - /viz Písně kosmické/, teda pokud bude v rámci médiográcie ČT povoleno to zmiňovat ...holt máme to konečně ten kurvahošigůtentág. Dobré jitro všem a veselé pozítří - nebude líp, ale za to nějak bude ....viz Josef Švejk a jeho osudy ...

 3. Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

  malan (přítel SN)   před 9 měsíci 06.09.2017 16:32 |  
  0 2

  Dotaz k formátování textu: nejde nastavit aby byl článek zarovnaný do bloku? Stejně tak komentáře?

  • Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

   pethead (přítel SN)   před 9 měsíci 06.09.2017 16:38 |  
   5 0

   Technicky to jistě není problém, esteticky ovšem už ano, a to nemalý. Ve webdesignu, kde se z pochopitelných důvodů nepoužívá dělení slov, dochází při zalomení textu do bloku ke vzniku tzv. "typografických řek" – nevzhledných, mnohdy rozsáhlých a pro čtenářův komfort opravdu "vražedných"...

   • Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

    tomblesk   před 9 měsíci 06.09.2017 16:58 |  
    2 2

    Ten požadavek na zarovnání je stejný jako na "zarovnání" fronty čekajících na cokoliv /brambory, máslo, lístky do kina atd./Třeba nastane doba "zarovnávací" a bude jasněji nebo né? Já třeba léta čekám na zarovnávání cestiček na sídlišti a ono nic - i ty klkaté cestičky drží svou neměnnou linii, i když občas doba "bahenní" vykoná své ...Admine proboha nic nezarovnávej a nešahej do toho /Murphyho zákony straší a strašit budou..,že se něco pak posere je téměř jisté/

 4. Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

  tomblesk   před 9 měsíci 06.09.2017 16:48 |  
  0 3

  Tak tady si raději nedovolím ani pípnout ... Je to sice jen nakousnutí problému /spíše kyselého jablíčka/ a je to i tak cenné. Pokud by k tomuto tématu proběhla konference docentů a profesorů práva - to by se nám teprve zatočila hlava. Od nepaměti se tvrdí, že právo má základy v římském právu /tzv. "říman" býval postrachem všech studentů práva/ a ejhle, stačí pár chvil "doby vymknuté z kloubů" a i ten říman najednou je ohebný jako proutek. Netvrdím, že autor je v tomto neznalý - pokud však hledí jako návodčí k rezultátům Cas a jemu podobných jsem ve střehu. Právě tyto instituce /stejně jako lidskoprávní soudy v Únii/ vnáší do uplatňovaných praktik právě největší zmatek a k tomu si nasazují samozvaně "božskou" hlavu / jako příklad zmíním jen dopingové případy .../ V článku je správně položená otázka: co je to přestup? Odpověď: žel jen spekulace z praxe. Existuje snad něco, co určuje věcný a formální postup v praxi zvané přestup fotbalového hráče z klubu A do klubu B nebo nikoli. Ať už je to dobré či špatné /vždy jak pro koho/.
  Bohužel jsme tady u šílenství a fetišizace doby: trh vyřeší vše AJETO. A nyní i Mourinho zjišťuje něco o deformaci trhu a jeho škůdcovství ve věci Neymar. Pokud bude praxe práva nadřazeně přihlížet ke sféře "zájmů" je jasno již teď. Čím větší zájem - tím větší pravda. To bude platit potud než největší zájmy si "naběhnou na vidle" pak bude pohádky konec a na dnešní dobu budeme z hlediska práva čumět jako nynější dvacítky na dobu vykonstruovaných procesů /též právní problém a téma/. Ostatně není právo ze své podstaty "konstruktem" lidského mozku? - což věděli už i ti Římané a korunu tomu dal tuším Lenin: "Právo je násilím silnější třídy nad tou slabší" Kde jsou ty doby, kdy se přestupy řešily u piva i za pár piv ....A díky za téma k přemýšlení - povedlo se Fakt dobré ...

  • Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

   martyni (přítel SN)   před 9 měsíci 06.09.2017 17:28 |  
   3 0

   Mozna jsem natvrdlej, ale nepochopil jsem jadro tvého prispevku. Co jsi chtěl konkretne rici?:)

   • Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

    Jachym   před 9 měsíci 06.09.2017 17:33 |  
    1 1

    Nejedná se o nic jiného než o modelový multijaderný příspěvek :-))

    • Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

     martyni (přítel SN)   před 9 měsíci 06.09.2017 17:49 |  
     0 0

     :))) tak to pak jo..

 5. Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

  zeleznik2   před 9 měsíci 06.09.2017 17:38 |  
  1 10

  Výborný článek...krásné vysvětleny důležité pojmy...
  Zní mi v uších vyjádření pana Tvrdíka: "Podobné případy jako u výstupní klauzule u hráče Lüftnera nebudou!!" Hm a od ledna v případě Simona je klauzule zde...

  • Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

   Kenny   před 9 měsíci 06.09.2017 20:39 |  
   6 1

   On je trochu rozdíl, mít to ve smlouvě hráč, kterej právě přichází a nebo hráč, kterej už u nás dva a půl roku hraje.

 6. Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

  qwertz0099   před 9 měsíci 06.09.2017 19:38 |  
  20 0

  Na "Boru" prisla po jeho skvelych vykonech hodne dobra nabidka z Turecka. Honza mi rekl, ze nyni je jeho "sen" hrat za Slavii. Dekuji Boro!! Twitter Jaroslava Tvrdíka
  Jsem rád, že Honza hraje za SKS a zároveň tímto krokem prokázal, že má sešivané srdce a že klubismus (i když není odchovanec) ještě pro hráče v českých končinách nezmizel...budˇme za to rádi, atˇ se jedná o Slávisty, Spartˇany či hráče z jiných týmů.
  P.S: doufám, že to "sešívané srdce" pochopíte správně :)

 7. článek

  Travinho   před 9 měsíci 07.09.2017 08:47 |  
  0 0

  Moc hezký článek, musím vás oba pochválit.

 8. Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

  Michal86   před 9 měsíci 07.09.2017 08:48 |  
  0 0

  Super článek! Díky za mnoho zajímavých informací.

 9. Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

  bububu (přítel SN)   před 9 měsíci 07.09.2017 16:18 |  
  0 0

  Super článek, tleskám!

  Víc takových.

 10. Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

  Robinator   před 9 měsíci 07.09.2017 20:59 |  
  2 7

  Proč jsme Spartě na derby uvolnili o polovinu méně lístků, než se tradičně dává?? To se mi nelíbí..protoze oni nam to pak oplatí a podívá se na odvetu daleko méně slávistů... takovéhle politika je na hovno

  • Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

   lassiter   před 9 měsíci 07.09.2017 21:33 |  
   10 0

   Třeba se díky tomu zase více slávistů podívá na zápas v Edenu.

  • Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

   Jachym   před 9 měsíci 07.09.2017 21:46 |  
   6 1

   Pokud si dobře pamatuji, tak tvoje rodina sedí pevně na obou židlích, takže lístky zůstanou u vás v rodině :-))

  • Re: Rizika a záludnosti přestupových smluv

   Hajsi   před 9 měsíci 08.09.2017 08:34 |  
   1 2

   Naprosto s tebou souhlasím, úplně to degraduje atmosféru obou zápasů.

SN na Facebooku

Oficiální Facebook žen